تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق در مورد طراحی پستشناسه محصول: 678343
موجود

تحقیق در مورد طراحی پست

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد طراحی پست

تحقیق در مورد طراحی پست

تحقیق در مورد طراحی پست

126 صفحه word|فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

 

انواع پستها

پستهاي برق از نظر وظيفه اي كه در شبكه بعهده دارند، به انواع زير تقسيم ميشوند.

پست هاي بالا برنده ولتاژ (پست نيروگاهي) Step up substations

پست هاي توزيع (كاهنده ولتاژ) Distribution substations

پست هاي كليدي Switching substations

 

پست هاي بالا برنده ولتاژ (پست نيروگاهي) Step up substations

ولتاژ توليدي ژنراتورها بعلت محدوديت هايي كه در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و براي انتقال اقتصادي قدرتهاي زياد بفواصل طولاني لازم است كه ولتاژ آنها افزايش يابد. بنابراين معمولاً در نيروگاههاي بزرگ كه از مراكز مصرف دور مي باشند. لازم است پستهايي بمنظور تبديل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (كه مقدار آن بستگي به فاصله و قدرت انتقالي دارد) احداث گردند كه باين پستها كه وظيفه افزايش ولتاژ توليدي را دارند پستهاي بالابرنده ولتاژ مي گويند.

 

پست هاي توزيع (كاهنده ولتاژ) Distribution substations

ولتاژ انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف كنندگان بايستي در حد مطلوب كاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد، اين كاهش ولتاژ از طريق پستهاي كاهنده و يا پستهاي توزيع صورت مي گيرد ولي بايد توجه داشت كه كاهش ولتاژ از مقدار خيلي زياد بمقدار خيلي كم از طريق ايستگاههاي توزيع با قدرت كم اقتصادي نميباشد و بنابراين لازم است كه اين ولتاژ در چند مرحله كاهش داده شود.

 

پست هاي كليدي Switching substations

اين پستها در واقع هيچگونه تبديل ولتاژي انجام نميدهند بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به يكديگر است. لازم به تذكر است كه ممكن است پستهائي در شبكه وجود داشته باشند كه تركيبي از هر يك از پستهاي فوق باشند. بعنوان مثال قسمتي از پستي نيروگاهي ميتواند با كاهش ولتاژ وظيفه توزيع محلي را نيز انجام دهد و يا دربستي علاوه بر انجام عمل ارتباط خطوط مختلف عمل تبديل يا كاهش ولتاژ نيز صورت بگيرد.

پستها از نظر كلي و وضعيت فضاي استقرار تجهيزات به دو صورت وجود دارند.

پستهاي باز (بيروني) Outdoor

پستهاي بسته (داخلي) Indoor

پستهاي باز پستهائي هستند كه تجهيزات فشار قوي آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقيماً در معرض تغييرات شرايط جوي غيرقابل كنترل مي باشند.

پستهاي بسته پستهائي هستند كه تمام تجهيزات فشار قوي آنها يا اكثر آنها (معمولا ترانسفورماتورهاي قدرت در فضاي آزاد نصب مي شوند) درمحوطه پوشيده قرار دارند.

اصولا كلمات Indoor و Outdoor در مورد اكثر تجهيزات فشار قوي بكار برده ميشود و در واقع معرف نحوه كاربرد وسيله مزبور از نظر نصب در فضاي آزاد و يا بسته ميباشد. بدهي است كه تجهيزات Outdoor بايستي داراي شرايط ويژه اي از نظر شرايط جوي محيط (درجه حرارت آلودگي و..) باشند كه لزوماً تجهيزات Indoor داراي چنين ويژگي هايي نميباشند.

پستهاي بازخود بر چند نوع هستند:

پستهاي معمولي Concentional

پستهاي گازي (GIS) Gas insulated substations

پستهاي هوائي Pole mounted substations

پستهاي معمولي پستهائي هستند كه آزادعايق بين فازها و قسمتهاي برقدار با زمين بوده و بنابراين لازم است فاصله معيني بين قسمتهاي برقدار برقرار بوده و علاوه بر آن براي ايمني افرادي كه در محوطه پست عبور و مرور ميكنند،‌فواصل مشخص و معيني بين تجهيزات و باز مين در نظر گرفته شود و تجهيزات مستقيماً درمعرض عوامل جوي از قبيل آلودگي و غيره مي باشند . شكل صفحه بعد يك نمونه از اين پستها را نشان مي دهد، اين پستها درمواقعيكه با محدوديت هايي از قبيل زمين آلودگي و غيره روبرو نباشيم كاربرد داشته و اقتصادي ترين نوع پستها (در ولتاژهاي بالا) ميباشند.

پستهاي گزاي GIS پستهائي هستند كه قسمتهاي برقدار تجهيزات (بخصوص تجهيزات سوئيچگير) در داخل محفظه هاي فلزي كه با گاز SF6 پر شده قرار دارند اين محفظه هاي فلزي داراي پتانسيل صفر (زمين) ميباشند بنابراين رعايت فواصل مشخص لزومي ندارد.

لازم به تذكر است كه گاز SF6 گازي است كه داراي خاصيت عايقي بسيار خوبي در فشارهاي بالا بوده و معمولاً در پستهاي فشار قوي نقش بسيار عمده‌اي در جهت كاهش ابعاد و همچنين بي اثر نمودن آلودگي هاي محيط دارد.

 

پست 400 كيلوولت GIS از نوع بيروني

اين پستها در مواردي بسته به محدوديت فضا بصورت طرحها و خاصي نيز

پستهاي هوائي:

پستهاي توزيع در ولتاژهاي 20 كيلو ولت به پائين و با قدرت كم ميباشند كه معمولا در نقاط حومه شهرها و يا روستاها روي تيرهاي برق نصب ميگردند و با هزينه بسيار كمي نيز احداث ميگردند و تجهيزات عمده آنها ترانسفورماتور مي باشد.

پستهاي بسته نيز خود بر چند نوع ميباشند.

پستهاي گازي (GIS)

پستهاي معمولي Conventional

پستهاي گازي:

در بعضي از مناطق كه بعللي از قبيل كمبود جا و يا آلودگي بيش از حد (مناطق ساحلي) امكان احداث پستهاي معمولي باز نميباشد پستهاي فوق كه بلحاظ وجود محفظه هاي فلزي كه ازگ از پر شده و قسمتهاي برقدار در آنها قرار دارند نيازي به رعايت فواصل مشخص بين تجهيزات از يكديگر و با زمين نبوده نصب ميگردند.

اين پستها خود ممكن است بصورت روزميني و يا زيرزميني وجود داشته باشند در كشورهايي كه زمين از ارزش فوق العاده بالائي برخوردار مي باشد مثل كشور ژاپن از پستهاي زيرزميني كه از نوع GIS ميباشد استفاده ميشود اين پستها در طبقات زيرين ساختمانهاي بزرگ و بلند قرار دارند و ترانسفورماتورهاي آنها از سيستم خنك كنندگي آبي استفاده مينمايند.

 

پستهاي معمولي بسته:

پستهاي با ولتاژ پايين (تا حدود 63 كيلوولت) را براي افزايش ايمني و همچنين جلوگيري از اثرات آلودگي محيط و محدوديتهاي شهري ميتوان بصورت بتسه احداث نمود اين پستها تا ولتاژ 132 كيلوولت نيز وجود دارد ولي بايد توجه داشت كه در ولتاژهاي بالا  بلحاظ بزرگ شدن ابعاد هزينه ايجاد ساختمان زياد بوده و معمولا اقتصادي نميباشد.

اين پستها در ولتاژهاي پائين بصورتهاي كيوسكي – زيرزميني و غيره نيز وجود دارد. شكل صفحه بعد يك نمونه از اين پستها را نشان ميدهد.

پستهاي سيار Mobile substation

اين نوع پستها معمولا بصورت پستهاي با ظرفيت كم و در ولتاژهاي بالا ميتوانند بصورت موقت جايگزين يك پست دائمي با ولتاژ بالا كه زمان زيادي طول ميكشد بشوند. اين پستها در شبكه ايران بصورت 20/230 كيلوولت و 63/230 كيلوولت با ظرفيت هاي محدودي در حدود 30 تا 40 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار ميگيرند.

تجهيزات اين پستها كه معمولا بصورت GIS  ميباشد بهمراه يك دستگاه ترانسفورماتور روي يك يا چند دستگاه تريلي نصب گرديده و بسادگي ميتوانند از يك نقطه به نقطه ديگر انتقال داده شوند.

اين نوع پستها معمولاً بصورت موقت به يك خط فشار قوي بصورت T اتصال يافته و در حالتهاي اضطراري و تا مواقعي كه پست صالي در منطقه راه اندازي شود بار منطقه را تامين خواهد نمود.

 

اجزاء‌تشكيل دهنده پستها:

بطور كلي پستها از اجزاء كلي زير تشكيل ميگردند.

سوئيچگير Switchgear

ترانسفورماتورهاي قدرت و ترانسفورماتورهاي زمين و يا تغذيه داخلي

سيستم هاي جبران كننده از قبيل راكتور و يا خازن

تاسيسات جنبي الكتريكي مانند سيستم روشنائي محوطه – سيستم حفاظت از رعد و برق سيستم زمين

ساختمان كنترل

تاسيسات جنبي ساختماني مانند ساختمان نگهباني – اطاق ديزل – انبار پاركينگ و غيره

البته بايد توجه داشت كه در بعضي از پستها بسته به نوع پست ممكن است بعضي از اجزاء فوق وجودنداشته باشد،‌بطور مثال در پستهاي كليدي اجزاء رديف 2 وجود ندارد.

حال بشرح جزئيات تشكيل دهنده هر يك از اجزاء زير ميپردازيم:

سوئيچگير:

به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي كه عمل ارتباط فيدرهاي مختلف را به باس يا رويا قسمتهاي مختلف باس بار را بيكديگر در يك سطح ولتاژ معين انجام ميدهد، سوئيچگير ميگويند.

در يك پست تبديل ممكن است يك يا دو و يا سه سوئيچگير با ولتاژهاي مختلف وجود داشته باشد. مثلاً در پست 63/230/400 كيلوولت زياران سه سوئيچگير 400 كيلوولت – 230 كيلوولت و 63 كيلوولت وجود دارد.

الف: باس بار (شين) – مقره – اسكلت فلزي – سيم – لوله كلمپ و اتصالات

ب: كليد فشار قوي (دژنكتور) Circuit breaker

ج: سكسيونر (جدا كننده) Disconnect switch

د: ترانسفورماتورهاي جريان وولتاژ Instrument transformers

ه: تله موج و متعلقات مربوطه Line trap

شينه بندي Basar Arrangement

شينه بندي : نحوه ارتباط الكتريكي فيدرهاي مختلف را به يك باس بار و به يكديگر درهر سوئيچگير ، شينه بندي ميگويند.

شينه بنديهاي مختلفي وجود دارد كه انتخاب هر يك از آنها بايستي با توجه به مزايا و معايب هر يك و اصول كلي زير براي هر پست و يا سوئيچگير مورد توجه قرار گيرد.

الف: ولتاژ و ظرفيت پست

ب: قابليت اطمينان مورد نياز در تامين بار مصرف كننده ها

ج: قابليت انعطاف در تعمير و يا توسعه

د: موقعيت پست در سيستم

ه: نوع تجهيزات (معمولي يا G.I.S)

و: وضعيت فيدرهاي تغذيه كننده و نحوه ارتباط آنها به پستهاي مجاور ونحوه شينه بندي پستهاي مزبور

ز: تعداد و نحوه ارتباط فيدرهاي تغذيه شونده، به پستهاي مربوطه و وضعيت شبكه تغذيه شونده

ح: وضعيت پست از نظر توسعه آينده

ط: محدوديت هاي موجود از قبيل كمبود جا و غيره

ي : قيمت و پارامترهاي اقتصادي

حال بشرح هر يك از شينه بندي هاي متداول و مزايا و معايب آنها ميپردازيم.

شينه بندي ساده

معمولترين و متداولترين شينه بندي براي پستهاي با ولتاژ با 63 كيلوولت بوده (گرچه پستهاي كم اهميت با ولتاژ تا 230 كيلوولت نيز با شينه بندي فوق وجود دارند)

اين نوع شينه بندي كه در شكل صفحه بعد نشان داده شده ، ساده ترين و ارزانترين نوع شينه بندي است.

عايقي تجهيزات را كاهش داد. پايين آوردن سطح عايقي تجهيزات از نظر اقتصادي و بهره برداري مهم ميباشند. يكي از وسايل حفاظتي درداخل پست برقگير (Lightning arrestor) ميباشد كه ساختمانآن در بخش مبوطه شرح داده خواهد شد . برقگيرها اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در پست را كنترل مي نمايند. مشخصات برقگير با توجه به مقادير اضافه ولتاژهاي مختلف بدست مي آيد. باتوجه به مقدار اضافه ولتاژ موقت نامي برقگير انتخاب مي شود. در ولتاژهاي زير 300 كيلوولت مقدار اضافه ولتاژ صاعقه و در بالاي 300 كيلوولت مقدار اضافه ولتاژ سوئيچينگ تعيين كننده سطح ولتاژ حفاظتي در برقگير ميباشند. سطح تحمل عايقي تجهيزات بايستي بالاتر از سحط حفاظتي ولتاژ در برقگير بوده كه اين اختلاف سطح بعنوان ضريب اطمينان ميباشد. حداقل مقدار سطح تحمل عايقي تجهيزات بايستي 2/1 برابر بزرگتر از سطح حفاظت شده توسط برقگير باشد.

مزايا : سادگي – ارزاني – سهولت در بهره برداري

معايب:

الف: تعميرات در هر مورد بدون قطع بار امكان پذير نيست.

ب: توسعه پست بدون قطع بار امكان پذير نيست

ج: اتصالي روي باس با رعايت قطع بار كامل پست ميشود.

براي رفع عيب (ج)‌ ميتوان از شينه ساده تقسيم شده استفاده نمود كه با اتصالي روي هر قسمت از باس بار فقط بار مربوط به فيدرهاي متصل شده بهمان قسمت از باس بار قطع ميگردد (شكل ب)

براي پستهاي 20 كيلوولت و توزيع عموماً از اين نوع شينه بندي استفاده ميشود. ولي براي پستهاي با ولتاژ بالا معمولاً از اين نوع شينه بندي استفاده نميشود مگر در موارد يكه اهميت پست كم باشد و يا اينكه سوئيچگير پست از نوع باشد كه احتمال اتصالي روي باس بار خيلي كم ميباشد. از نكات مثبت اين نوع شينه بندي اين است كه :

سيستم هاي حفاظت و كنترل و اندازه گيري و مانورهاي عملياتي بسيار ساده ميباشد.

شينه بندي ساده:

اين نوع شينه بندي از نظر اصولي همان شينه بندي ساده جدا شده است با اين تفاوت كه دو قسمت شينه از نظر استقرار فيزيكي بنحوي بوده كه روبروي هم قرار داشته و داراي اين خاصيت مي باشد كه زوجهاي مختلفي از فيدرهاي مجاور كه هر فيدر از يك قسمت از باس بار تغذيه ميشوند بدون تقاطع با يكديگر ميتوانند به پستهاي مختلفي ارتباط يابند.

باين ترتيب با بروز اتصالي روي هر قسمت از باس بار فقط يكي از فيدرهاي هر زوج بدون برق شده كه در نتيجه هيچيك از پستهاي تغذيه شونده از اين فيدرها بدون برق نميشوند.

اين نوع شينه بندي در سوئيچگيرهاي با تعداد زيادي فيدر خروجي كه از نوع خط هوائي ميباشند مناسبتر از نوع شينه بندي معمولي ساده ميباشد.

عايقي تجهيزات را كاهش داد. پايين آوردن سحط عايقي تجهيزات از نظر اقتصادي و بهره برداري مهم ميباشند. يكي ا زوسايل حفاظتي در داخل پست برقگير (Lightning arrestor) ميباشد كه ساختمان آن در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد. برقگيرها اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در پست را كنترل مي نمايند. مشخصات برقگير باتوجه به مقادير اضافه ولتاژهاي مختلف بدست مي آيد. باتوجه به مقدار اضافه ولتاژ موقت ولتاژ نامي برقگير انتخاب ميشود. در ولتاژهاي زير 300 كيلو ولت مقدار اضافه ولتاژ صاعقه و در بالاي 300 كيلوولت مقدار اضافه ولتاژ سوئيچينگ تعيين كننده سطح ولتاژ حفاظتي در برقگير ميباشند. سطح تحمل عايقي تجهيزات بايستي بالاتر از سطح حفاظتي ولتاژ در برقگير بوده كه اين اختلاف سطح بعنوان ضريب اطمينان ميباشد. حداقل مقدار سطح تحمل عايقي تجهيزات بايستي 2/1برابر بزرگتر از سطح حفاظت شده توسط برقگير باشد.

مقادير تحمل سطح عايقي تجهيزات در جداول ضميمه 3و 4و5 درج شده و مشخصات برقگيرها در بخش برقگير آورده شده است.

سيستم شيشه اصلي و انتقالي Main and Transfer bus scheme

اين نوع شينه بندي نسبت به شينه ساده داراي قابليت اطمينان بيشتري است و معمولاً هنگاميكه تعداد فيدرها زياد باشد مورد استفاده قرار ميگيرد.

در اين نوع شينه بندي همواره از يك شينه بعنوان شينه اصلي و از شينه ديگر بعنوان شينه انتقالي استفاده ميشود.

مزيت اين شينه بندي نسبت به شينه بندي ساده در اين است كه كليد كوپلاژ ميتواند جاي هر يك از كليدهاي فيدرها را بگيرد، باين معني كه در اثر خرابي كليد فيدر مربوطه را ميتوان ا زطريق كليد كوپلان به باس بار اصلي متصل نمود.

عيب اين نوع شينه بندي در اين است كه در صورت بروز عيب روي شينه اصلي كليه فيدرهاي بي برق ميشوند كه ميتوان با نصب كليد جدا كننده شينه اصلي اين عيب را كاهش داد. در شكل اين كليد با خط چين نشان داده شده است.

 

شينه بندي دوبل Double (Duplicate) busbar

در اين نوع شينه بندي همانطوريكه از نامش پيداست دو شينه وجود دارد كه هر دو اصلي بوده و هر فيدر ميتواند بسته به انتخاب اپراتور به هر يك از باس بار (شينه) ها متصل باشد.

در اين نوع شينه بندي در اثر اتصالي روي هر شينه ميتوان فيدرهاي متصل بآنرا به شينه ديگر انتقال داده و نسبت به رفع اتصال يو يا تعمير شين بدون بي برق شدن فيدرها اقدام نمود.

از مزاياي ديگر اين نوع شينه بندي اينست كه اپراتور ميتواند به نحو دلخواه فيدرها را روي دو باس با ر در حالت عادي متصل نمايد.

در اين نوع شينه بندي تعميرات روي شينه و همچنين توسعه پست با حداقل قطعي برق قابل انجام ميباشد.

در اين نوع شينه بندي نيز ميتوان جهت بالا بردن اطمينان و امكان انتخاب در پست از كليد تقسيم كننده شينه استفاده نمود.

ضمناً با اضافه كردن سكسيونرهاي (الف) يا (ب) در شكل فوق ميتوان امكان انجام تعميرات روي كليد فيدرهاي مربوطه را بدون بي برق كردن آن و با استفاده از كليد كوپلاژ بدست آورد.

اين سيستم از متداولترين نوع شينه بنديها است كه در پستهاي  مهم از آن استفاده ميشود. بخصوص پستهائي با تعداد فيدرهاي زياد.

5- شينه بندي 5/1 كليدي One and a half breaker scheme

اين نوع شينه بندي كه در سالهاي اخير بخصوص در كشور ما متداول شده از انواع شينه بندي است كه ضمن قابليت اطمينان بالا در تامين برق فيدرها از سلكتيويته (قابليت انتخاب) زيادي نيز برخوردار ميباشد و از نظر اقتصادي نيز حالت اپتيمم را در مقابل مزاياي خود دارد.

دليل نام گذاري آن به 5/1 كليدي همانطوريكه در زير مي بينيد اينست كه براي هر دو فيدر 3 كليد اختصاص مييابد.

از مزاياي اين شينه بندي اينست كه در اثر اتصالي روي شينه هيچ يك از فيدرها حتي براي مدت كوتاهي هم بي برق نميشوند. ضمناً در اثر خرابي و يا در موقع تعمير هر كليد نيز فيدر مربوطه ميتواند از مسير ديگر برقدار باشد.

در شكل صفحه بعد بترتيب حالتهاي اتصالي روي باس با زوايا خرابي كليدها را كه تمامي فيدرها برقدار ميباشند را نشان مي دهد.

6- شينه بندي دو كليد Double Circuit breaker system

اين شينه بندي نيز نوعي سيستم دو شينه است، منتهي مزيت آن نسبت به مثلاً سيستم دو شينه اصلي در كل اينست كه ميتوان بدون قطع هر فيدر دژنكتور مربوط به آن را هنگام بروز عيب ،‌تعمير نمود.

عيب اين شينه بندي نيز هزينه سرمايه گذاري زياد آن است و بهمين دليل مورد استفاده آن فقط در موارد نادر و بسيار مهم از نظر برقدار باقيماندن فيدرها است.

7- شينه بندي حلقوي Ring busbar (Mesh)

اين شينه بندي مطابق شكل ، داراي مزاياي زير است:

الف: هر دژنكتور بدون از دست دادن هر مداري ميتواند قطع شود.

ب: اتصال كوتاه در هر نقطه شينه باعث از دست دادن يك مدار ميشود.

ج: هزينه سرمايه گذاري آن از سيستمهاي دو شينه قبلي كمتر است.

بايستي توجه داشت كه در اين شينه بندي نيز تمام دژنكتورها ، ‌سكسينرها و تجهيزات ديگر (نظير ترانسفورماتورهاي جريان) ميبايستي به اندازه بيشترين جريان عبوري از شينه ظرفيت داشته باشند. كه اين مسئله باعث محدود شدن تعداد فيدرها بدلايل اقتصادي ميگردد و بهمين دليل معمولاً تعداد فيدرهاي چنين شينه بندي بين 4 الي 6 محدود ميگردد.

8- سيستم سه كليدي Three Switch system

اين شينه بندي كه در شبكه انگلستان بسيار متداول ميباشد براي تغذيه دو ترانسفورماتور از دو خط انتقال مناسب ميباشد. زيرا در آن از سه دژنكتور براي چهار فيدر استفاده شده است كه مزيتي نسبت به شينه بنديهاي ديگر است.

عيب اين شينه بندي در انعطاف كم آن براي توسعه و افزون فيدرهاي جديد است. در زير دو نمونه براي اين نوع شينه بندي نشان داده شده است.

 

سيستمهاي توزيع

اجزاي اصلي يک سيستم قدرت الکتريکي ، سيستم توزيع به طور سنتي ، به صورت يک سيستم نه چندان جذاب توصيف شده است . در نيمة پاياني قرن بيستم ، طراحي ، بهره برداري در توليد و    همچنین در بخش ادوات انتقال انرژي ، باعث به وجود آمدن رقابت تنگاتنگي بين مهندسان و محققان در اين عرصه گشت . نيروگاهها بزرگ و بزرگتر شدند . خطوط انتقال متقاطع ، مناطق را مانند شبکه هاي به هم متصل در آورند . اين اتصالات به هم پيوستة شبکه ها باعث شد که به تحليل و تکنيکهاي کاربردي پيشرفته تري نياز پيدا کنيم . هم زمان سيستم هاي توزيع کار انتقال توان را با تحليل يا حتي بدون تحليل ، به آخرين مصرف کننده ادامه دادند . در نتيجه ، سيستم هاي توزيع بدين صورت طراحي شدند . حال زمان عوض شده ، لذا بسيار مهم و لازم است که سيستمهاي توزيع باحداکثر ظرفيت و به صورت بهينه کار کنند .

 يک سيستم توزيع بطور معمول ، از يک پست توزيع آغاز مي شود که بوسيلة يک يا چند خط انتقال فرعي تغذيه مي شود . در بعضي موارد ، يک پست توزيع بوسيلة خط انتقال ولتاژ بالا ، بطور مستقيم تغذيه مي شود که در آن حالت ، سيستم انتقال فرعي وجود نخواهد داشت . ساخت و طراطي هر   پست ، به کمپاني سازندة آن بستگي دارد که مي تواند يک يا چند فيدر ( تفذيه گر ) اصلي را سرويس دهي نمايد . به جز چند مورد استثنايي ، فيدرها همگي شعاعي هستند . اين بدين معنا است که تنها يک راه براي پخش توان از پست توزيع به مصرف کننده وجود دارد .


پستهاي توزيع

1- قسمت سوئيچ ولتاژ بالا و پايين : در قطع و وصل ولتاژبالا به وسيلة يک سوئيچ ساده انجام مي شود . پست گسترده تر ممکن است از بريکر هاي ولتاژ بالا در طراحي هاي مختلف شينه بالا استفاده کنند . قطع و وصل ولتاژ پايين در اين شکل ، بريکر هاي کنترل شده به وسيلة رله ها انجام مي شود و در بسياري از حالات به جاي ترکيب بريکر و رله از يک ريکلوزر ( Recloser ) استفاده مي شود . در بعضي از طراحي هاي پست علاوه بر يک بريکر براي شينه ولتاژ پايين ، بريکر هايي نيز براي هر فيدر وجود دارد . همانند حالت شينه ولتاژ بالا ، براي شينه ولتاژ پايين نيز طراحي هاي گوناگوني مي تواند وجود داشته باشد .

هر پست توزيع ، چند شيوه براي اندازه گيري دارد. اين اندازه گيري مي تواند به صورت يک اندازه گيري آنالوگ ساده ، از مقدار جريان جاري در پست نمايش جريانهاي حداقل و حداکثر که در زمانهاي خاص  ( يک دوره تناوب ) باشد . ثبت ديجيتالي اين اندازه گيري ها متداول است . اين اندازه گيري حداقل ، متوسط و حداکثر مقدار جريان ، ولتاژ ، توان ، ضريب توان و ... را در يک محدودة زمان مشخص ثبت کي کند . زمانهاي معمول براي اندازه گيري 15 دقيقه ، 30 دقيقه و يک ساعت است . اين اندازه گيري هاي ديجيتالي ، خروجي هر ترانسفورماتور پست و خروجي هر فيدر ( تغذيه گر ) را نمايش مي دهند . در شکل (1-3 ) طرح جامع از يک پست نمايش داده شده است . اين پست داراي دو ترانسفورماتور با سر متغير است که چهار خط توزيع را در بر مي گيرد و با دو خط انتقال فرعي تغذيه مي گردد . در شرايط  عادي بريکر ها ( Circuit Breaker ) در حالات زير قرار دارند : پست توزيع بايد در مقابل اتصال کوتاه محفاظت شود . تنها حفاظت اتوماتيک در مقابل اتصال کوتاه داخل پست بوسيلة فيوزهاي موجود در سمت ولتاژ بالاي ترانسفورماتور صورت مي گيرد . همان طور که طراحي پست ها پيچيده مي شود ، شماهاي حفاظتي گسترده تري بايد براي حفاظت ترانسفورماتور ، شينه هاي ولتاژ کم ، شينه هاي ولتاژ بالا و بسياري تجهيزات ديگر در نظر گرفته شود . از آنجايي که بار روي فيدرها تغيير مي کند ، افت ولتاژ بين پست و مصرف کننده نيز تغيير مي نمايد . براي اين که ولتاژ مصرف کننده در محدودة قابل قبول باقي بماند ، بايد ولتاژ پست با تغييرات بار تغيير کند . در شکل (1-2 ) ولتاژ ، با رگولاتور نوع پله اي تنظيم ( رگوله ) شده است که به ولتاژ اجازه مي دهد تا حول 10% ± در سمت شينه ولتاژ پايين نوسان کند . گاهي اوقات اين عمل توسط ترانسفورماتور با سر متغيير ( LTC ) انجام گيرد . LTC سر سيم پيچ ترانسفورماتور ولتاژ کم را طبق تغييرات بار عوض مي کند . بسياري از ترانسفورماتورهاي پست ، يک  سر ثابت روي سيم پيچ ولتاژ بالا دارند . وقتي که ولتاژ منبع بالاتر يا پايين تر از ولتاژ نامي باشد ، از اين سر استفاده مي شود . در تنظيمات ، سر ثابت مي تواند بين 5%± ولتاژ تغيير کند . خيلي از اوقات به جاي رگولاتور شينه يا شينيه هر فيدر داراي رگولاتوري از آن خود است . اين رگولاتور مي تواند بفرم رگولاتور سه فاز يا رگولاتورهايي به صورت فازهاي مستقل از هم عمل نمايند. مهمترين کار يک پست توزيع ، کاهش ولتاژ به سطح ولتاژ توزيع است . در شکل ( 1-2 ) تنها يک ترانسفورماتور نمايش داده شده است . در ساير طراحي هاي پستها ممکن است که از دو يا چند ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود . ترانسفورماتور پست به صورت يک ترانس سه فاز و يا سه ترانسفورماتور تک فاز متصل به هم به صورت صالهاي استاندارد طراحي شود . سطوح استاندارد مختلفي براي ولتاژ وجود دارد که بعضي از   آنها عبارتند از : 12.47 KV , 13.2 KV , 14.4 KV , 23.9 KV KV , 34.5 KV KV که در سيستم هاي  قديمي ، KV 4.16 بوده است .


پست فشارقوی

پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژ انجاممي شودوبا استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود درواقع کاراصلي پست مبدل ولتاژ ياعمل سويچينگ بوده که دربسياري از پستها ترکيب دو حالت فوق ديده مي شود.

در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشي از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالي بسيار پايين بوده ودر پايداري شبکه قدرت نقش مهمّي دارند لزا اخيرا ُ اين پستها مورد توجه قراردارند ازاين پستها بيشتردر ولتاژهاي بالا (800 کيلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولاني به علت پايين ; بودن تلفات انتقال استفاده مي شود.درشبکهاي انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمين مي توان انرژي الکتريکي دا توسط يک سيم به مصرف کننده انتقال داد.

پست برق فشار قوی محلی برای تبدیل (از نظر سطح ولتاژ.)و توزیع انرژی الکتریکی در یک شبکه قدرت است.

 معمولاً‌موارد  استفاده از پست های فشار قوی این گونه است که در مجاورت نیروگاه ها پست نیروگاهی را تعبیه می کنند که متشکل از  ترانسفورماتور های افزاینده است و سطح ولتاژ را بالا می برد و برای انتقال به فاصله های دور مهیا می کند در طول مسیر انتقال امکان دارد از پست های فشار قوی که صرفاً نقش کلیدزنی (switching) دارند استفاده کنند و در انتهای مسیر و به منظور مهیا کردن سطح ولتاژ. برای استفاده مصرف کنندگان پست های فوق توزیع و توزیع را تعبیه   می کنند که متشکل از ترانسفورماتورهای کاهنده می باشند. در ادامه هر یک از تجهیزات پست را معرفی و توضیح مختصری در رابطه با هر کدام می دهیم.

۱- ترانسفورماتورهای قدرت (Power transformer)

که در انواع افزاینده، کاهنده و نوع خاصی که صرفاً نقش انتقال قدرت را دارد و  مورد استفاده قرار می گیرند.

۲- کلید قدرت یا مدارشکن (circuit Breaker)

اگر توجه کرده باشید هنگام خاموش کردن یک کلید معمولی یک جرقة کوچک بین کنتاکت های کلید ایجاد می شود که قابل رؤیت است مخصوصاً اگر سرعت قطع یا وصل آرام باشد.

این اتفاق برای این می افتد که وقتی ما دو کنتاکت را که دارای اختلاف پتانسیل مثلاً v220 می باشند را از هم جدا می کنیم در لحظة ابتدایی عایق (هوا) بین کنتاکت ها خیلی کوچک است و همین امر موجب به اصطلاح شکستن عایق رسانا  و یونیزه شدن و به تبع آن ایجاد جرقه می شود.

همین اتفاق نیز در کلیدهای قدرت می افتد با این تفاوت در اینجا اختلاف پتانسیل در لحظة اول قطع و یا وصل کنتاکت ها فوق العاده زیاد است در حد kv132 یا kv230  و یا  kv400 است. اینجاست که جرقه ای زده می شود که امکان دارد موجب ذوب شدن کنتاکت ها و یا حتی انفجار بریکر شود برای از بین بردن این جرقه اولیه سازندگان کلیدها تمهیدات مختلفی را می بینند.

 این روشها خود معیاریست برای دسته بندی کلیدها.

انواع کلیدهای قدرت عبارتند از:

۱- بریکر تانک روغن یا بریکر روغنی BWK oil C.B

این نوع بریکر از قدیمی ترین نوع کلیدهاست که هنوز هم در معدودی از پست ها مورد استفاده قرار می گیرند.

۲- بریکر کم روغن mini mum oil C.B

3- بریکر هوای فشرده یا بریکر بادی Air Blast C.B

مکانیزم این بریکر این گونه است که هوای فشرده سرد را با کمک یک کمپرسور به محفظة کنتاکت ها می دهد. از اشکالات این بریکر نشتی های احتمالی در مسیر لو له ها است به گونه ای که کوچکترین نشتی در مسیر موجب از کار افتادن بریکر می شود.

۴- بریکر گازی CF6 C.B

5- بریکر با محفظه خلاء Vacuum C.B

این بریکرها نیز مشکل آب بندی و عایق بندی را دارند.

بریکرها از نقطه نظر دیگری نیز تقسیم بندی می کنند و آن مکانیسم عمل کنندة کنتاکت ها است.

۱-   عملکرد توسط هوای فشرده یا سیستم پنوماتیک

۲-   عملکرد توسط سیستم هیدرولیک روغنی

۳-   عملکرد توسط موتور الکتریکی و شارژ فنر

۳- کلید سکسیونر یا دیسکانکت (Disconnect switch)

این کلیدها در شرایطی که تحت بار نیستند مورد استفاده قرار می گیرند و بنا بر این مشکل جرقه  وجود ندارد و ساختمان ساده تری نسبت به کلیدهای قدرت دارند و معمولاً برای ایزوله کردن یکی از تجهیزات پست جهت بازرسی های دوره ای و اورهال مورد استفاده قرار می گیرند.

(اورهال: سرویس و بازدید کامل یکی از تجهیزات پست می باشد)

۴- ترانس های اندازه گیری ولتاژ و جریان (VT , CT)

از آنجا که ولتاژ و گاهی مواقع جریان در سیستم های قدرت فوق العاده بالاست و وسیله اندازه گیری برای آنها وجود ندارد یک ترانس اندازه گیری ولتاژ یا جریان در مسیر سیستم قرار می دهند. در اصل کار این ترانس نمونه گیری از ولتاژ و یا جریان واقعی می باشد و خروجی ان در رله ها و لوازم اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-   مقره های نگهدارنده و عایق کننده (support Insulators & Isolators)        

مقره ها همان عایق ها می باشند که معمولاً کابل ها را از تجهیزاتی از پست که نباید    برق دار شوند (مثلاً دکل ها) جدا می کنند.

۶- شینه بندی Bus bar

شینه بندی در اصل چگونگی چینش تجهیزات در یک پست است

 در ساده ترین حالت به این شکل است که کل ولتاژ ورودی به یک پست روی یک شین اصلی که یک شمش مسی است قرار می گیرد و از آن شین انشعابات مورد نیاز گرفته می شود.

انواع طرح های شینه بندی عبارتند از:

شینه بندی ساده یا تک شین، اصلی فرعی، دوبل، یک و نیم بریکری و … .

۷- برقگیر Surge Arrester

8- راکتور Reactor

9- مجموعه با نک خازنی Capacitors Bank)

که به منظور کاهش هارموتیک های القایی از شبکه در پست تعبیه می شوند.

۱۰- تله موج (Wave trap)‌ یا تله خط (Line trap)

حال مجموعه تمام این وسایل در یک مکان مشخص تشکیل یک پست فشار قوی را      می دهد.

البته پست های برق از نظر محل نصب تجهیزات به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-   پست های داخلی (Indoor substation)

2-   پست های بیرونی (outdoor substation)

پست های داخلی معمولی تا ولتاژ kv110 ساخته می شوند ولی استفاده از این پست ها تا ولتاژ kv33 بیشتر رایج است در این پست ها تجهیزات قدرت در داخل یک ساختمان نصب می گردند.

در پست های بیرونی کلیه تجهیزات در یک  فضای باز که  Switch yard نامیده می شود نصب می گردد این پست ها عمدتاً برای ولتاژهای بالاتر از kv66 ساخته می شوند.

در اکثر پست های برق که ولتاژهای مختلف وجود دارد مثلاً یک پست ۳۳/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت تجهیزات ۳۳ کیلوولت معمولاً‌ به صورت داخلی و تجهیزات ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلوولت به صورت بیرونی نصب میشوند.  

 پست هاي فوق توزيع

افزايش تراكم جمعيت و بكارگيري سيستم هاي برقي از عوامل عمده اي مي باشند كه در شهر هاي بزرگ لزوم احداث سيستم هاي فوق توزيع را در مركز شهري و نقاطي كه كمبود فضا بسيار حاد مي باشد ايجاب مي نمايد به منظور مقابله با اين مشكل انواع مختلف ايستگاه هاي فوق توزيع كه در كاهش فضاي مورد نياز و نحوه ي استفاده از فضا از ويزگي هاي خاص برخوردار مي باشند مورد توجه سازندگان ودستگاه هاي اجرايي قرار گرفته اند . از جمله اشكال معمول اين پست ها مي توان از پست هاي سر پوشيده و يا روباز يا رو بازمعمولي GIS كه مخفف Gas Insulated Switchgear است و پستهاي نوع HIS (Hybrid Insulated Switchagear ) نام برد.

الف) پست هاي GIS به طور اصولي در سه شكل وفرم ساخته مي شوند:

1-شكلي كه باس بار ها وتجهيزات براي هر فاز داخل محفظه ي جداگانه اي قرار مي گيرند اين شكل براي ولتاز هاي بالا از 300 KV بكار گرفته مي شود .

2-شكلي كه تجهيزات وباس بار ها براي هر سه فاز در يك محفظه قرار مي گيرند اين شكل براي ولتاز هاي زير 300 KV وبخصوص ولتاز هاي فوق توزيع (72/5 و 145 KV )كاملا پذيرفته شده مي باشند .

3- اين شكل تنها براي ولتاز هاي فوق توزيع 72/5 وحداكثر 145 KV ساخته مي شوند .ودر ان مشابه ولتاز هاي توزيع تجهزات در داخل تابلو قرار گرفته و محفظه ي تابلو با گاز SF6 با فشاري كمتر از يك اتمسفر پر مي شود .

ب) طراحي واحداث پستهاي معمولي به صورت سر پوشيده حداكثر براي ولتاز هاي فوق توزيع تا 145 KV متداول است و بسته به مورد دو شكل براي طراحي وجود دارد :

1-پست هاي سر پوشيده به صورت يك طبقه كه ترتيب استقرار تجهيزات مشابه پست هاي بيروني است.

2-پست هاي سر پوشيده بصورت مدولار كه تجهيزات فشار قوي در سطوح مختلف قرار مي گيرند.

ج) پست هاي HIS نسل جديد پست هاي فوق توزيع مي باشند كه تا ولتاز 170 KV ساخته شده اند و عمدتا براي افزايش ظرفيت پست هاي موجود و يا توسعه ي پست ها در مواقعي كه مشكل فضا وجود دارد كار برد دارند .در طراحي اصلي اين پست ها تجهزاتي شامل بريكر

سكسيونر، سكسيونر زمين و ترانس جريان در يك محفظه ي گاز SF6 قرار دارند وبقيه ي تجهزات واتصالات از جمله باس بار ها در فضاي باز قرار دارند.
پست هاي GIS با استفاده از باس داكت هر گونه چرخش و تغيير جهت فيدرها را امكان مي كند و لذا خطوط ارتباطي از هر جهت مي توانند به فيدر مربوطه متصل گردند در حالي در ساير پست ها اين عمل به سادگي امكان پذير نيست.

در پست هاي GIS كليه ي تجهيزات به صورت فشرده ودر محفظه هاي گاز SF6 قرار دارند .

در پست هاي HIS بخشي از تجهزات به صورت فشرده خواهند بود ولي اتصالات فيدر ها و باس بار ها در فضاي باز بوده ولذا نسبت به پست هاي GIS فضاي بيشتري مورد نياز استخرید آنلاین


سایر محصولات

تحقيق در مورد طراحي پست


126 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيق انواع پستهاپستهای برق از نظر وظیفه ای كه در شبكه بعهده دارند، به انواع زیر تقسیم میشوند.پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up s

ادامه مطلب  
پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم


پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم بخشی از این پاورپوینت:پست مدرنیسم و مبانی فکری و نظری آنمعنی لغوی پست مدرن :در فارسی به فرا مدرن و پسا مدرن ترجمه شده است. که منظور شرایط بعد از مدرن و یا مرحله تاریخی بعد از مدر

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) روش پایان نامه نویسی


 با سلام
فایل روش پایان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحي پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحي بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازای

ادامه مطلب  
راههای مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق


145صپژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریكه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تكوین و توسعه پیدا می كند ، كه نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ،

ادامه مطلب  
تحقيق تاریخچه پست درایران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه پست درایران،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :پست و ارسال پیام در دوران باستان یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به سال 255 قبل از میلاد مسیح است که در ناحیه هیبه مصر پیدا شده و متضمن اطلاعاتی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك


      دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك فهرست مطالب عنوانصفحهپیشگفتار بفهرست مطالب دفهرست اشكال حفهرست ضمائم چكیده طیفصل اول - كلیات 1مقدمه 2تع

ادامه مطلب  
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


132 صفحه     خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هد

ادامه مطلب  
پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


  فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:150 فهرست مطالبپیشگفتار......................................................ا-بمقدمه........................................................ب-جچکیده..............................

ادامه مطلب  
دانلود جزوه و آموزش کامل نحوه طراحي یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 قطعه ای


دانلود جزوه و آموزش کامل نحوه طراحي یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 قطعه ایمقدمه :متقاضیان طرحهای مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، بایستی نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوطه اقدام نموده و در

ادامه مطلب  
تحقيق کامل و جامع با عنوان پست 20 کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن به صورت Word در 101 صفحه


        پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وس

ادامه مطلب  
logo-samandehi