تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق در مورد طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایرانشناسه محصول: 678341
موجود

تحقیق در مورد طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

تحقیق در مورد طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

تحقیق در مورد طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

59 صفحه word|فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

تشريح الگو :

اعضاي ستاد فرماندهي مديريت بلايا در كشور: نماينده رهبري ،رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور، روساي دوقوه مقننه و قضائيه ، دبير شورايعالي امنيت ملي ، عضويت 11 وزارتخانه مسئولين قواي مسلح و روساي سازمانها، رئيس شوراي شهر تهران، شهردار تهران اعضاء اعضاي شورايعالي هماهنگي : بارياست معاون اول رئيس جمهور و دبيري وزير كشورتشكيل    مي شود كه اعضاء حسب تصويب ستاد فرماندهي از بين خود گروهي را به عنوان هماهنگ كننده بر مي گزينند .

كميته هاي هفتگانه : رياست كميته ها توسط ستاد فرماندهي مديريت بلايا از بين اعضاء انتخاب و بقيه اعضاء مي تواند از معاونين وزارتخانه هاي ذيربط ومدعو باشند و وظايف توسط ستاد تصويب و ابلاغ خواهد شد.

اعضاء ستاد مديريت بلاياي مستقر درهروزارتخانه يا موسسه وابسته به دولت : به رياست بالاترين مقام آن وزارتخانه يا موسسه باعضويت معاونين و نماينده رهبري تشكيل مي گردد.

 اعضاء ستاد مديريت بلاياي مستقر در استانداري : به رياست استاندار با حضور نمايندگان استاني وزارت و موسسات عضو درستاد فرماندهي مديريت بلايا ونماينده ولي فقيه و دونفر از نمايندگان مجلس واحدهاي تابعه استان به انتخاب مجمع نمايندگان تشكيل ميگردد.

اعضاء ستاد مديريت بلاياي شهرستان مستقر در فرمانداري:

اين ستاد به رياست فرماندار و دبيري شهردار و نمايندگان شهرستاني و  كشوري موسسات و سازمانهاي عضو در ستاد مديريت بلاياي استان و ستاد فرماندهي مديريت بلاياي كشور، به همراه امام جمعه شهرستان و نماينده  مجلس و رئيس شوراي شهرستان و 2 نفر نمايندگان صنوف مختلف آن شهرستان تشكيل ميگردد.

اعضاي ستاد مديريت بلاياي بخش و توابع آن مستقر در بخشداري:

اين ستاد به رياست بخشدار و دبيري رئيس شوراي بخش و نمايندگان بخشي و استاني و كشوري موسسات و سازمانهاي عضو در ستاد مديريت بلاياي شهرستان و استان ستاد فرماندهي مديريت بلاياي كشور به همراه امام جمعه و 2 نفر نماينده صنوف مختلف و 3 نفر نماينده از روستاهاي تابعه كه بيشترين جمعيت را دارند تشكيل ميگردد.

 

 

اعضاء كميته مديريت بلاياي  روستا:

  • اين كميته به رياست دهدار و دبيري رئيس شوراي ده با عضويت امام جماعت و فرمانده پايگاه مقاومت بسيج و نمايندگان بخشي و استاني و كشوري و موسسات و سازمانهاي عضو در ستاد مديريت بلاياي بخش ، شهرستان ، استان و ستاد فرماندهي مديريت بلاياي كشور تشكيل  مي گردد.
  • نقطه نظرات پژوهشگر :
  • پژوهشگر براساس نتايج يافته هاي خود در نظام هاي مديريت بلايا درجهان كه ازطريق كشورهاي مورد مطالعه كسب نموده است موارد زير را به صورت فهرست وار اشاره نموده، اميد است ، كه مطمح نظر تصميم سازان و تصميم گيران و مديران بلايا در سراسر كشور در كليه سطوح قرارگيرد.

1 – از آنجائيكه بين توسعه يافتگي و مديريت بلايا درچرخه آن رابطة مستقيم وجود دارد ضرورت طي طريق مسير توسعه در تمامي ابعادش باسرعت هرچه بيشتر توصيه ميگردد.

  2  – ضرورت پرداخت مديران كشور به صورت متوازن به تمامي چرخه ها و ابعاد مديريت بلايا وعدم تمركز صرف وبيش از حد به يك يا  دو مرحله

3 – اعمال كاركردهاي مديريت در كميته هاي پيشنهادي دركليه سطوح مطروحه در الگوي پيشنهادي به نحوي كه همة زواياي  امر همسان باهم نگريسته شوند

4 – ايجاد عقبه فكري ودانش در كليه زمينه هاي تصميم سازي و تصميم گيري در امرمديريت بلايا به گونه اي كه پشتوانه هرعملي درچرخه بلايا قرار گيرد.  از طريق ايجاد نظام R&D در كليه سطوح مطروحه در الگو

  5 – توجه سياست گذاران و مسئولان به استفاده بهينه ازظرفيت هاي مردم و نهادهاي مدني و NGO ها جلب مشاركت آنان .

6 – ايجاد نگرش منسجم و يكپارچه و ساختار مند به مديريت بلايا.

 7 – توجه دقيق هنگام تصويب قوانين در مورد مديريت بلايا به عدم تداخل وظايف و همپوشاني آنها.

8 – ضرورت تجميع يك نهاد تخصصي در قالب ستاد فرماندهي مديريت بلايا در كشور

9 – اهتمام به حل تداخلات اجرايي موجود در دستگاههايي كه به نحوي در مديريت بلايا تداخل دارند.

10 – توجه به حمايت  سياسي و اقتصادي همه جانبه از مديريت بلاياي كشور توسط مقامات عاليه  11- ضرورت تعيين حدود عملكردي هر سازمان و موسسه در حوزه هاي مختلف چرخه مديريت بلايا.

 12 –  ايجاد امكان تعامل در ستادهاي مختلف دركليه سطوح كشور.

13 – توجه ويژه مسئولين و ستادها دركليه سطوح كشوري به مرحله پيشگيري از وقوع بلايا كه از تحميل هزينه هاي سنگين پيشگيري  مي نمايد.

 14 – عنايت به مستندسازي وقايع و تجربه اندوزي از آنها در راستاي ترسيم آينده اي بهتر با بهره گيري از تجارب گذشته توسط كليه ستادها در رده هاي مختلف مديريتي در كشور.

 15 – توجه تخصصي به چرخه مديريت بلايا در كشور و تبين نقش دانش در اين خصوص .

16 – پرهيز از ايجاد پيچيدگي هاي بي مورد درخصوص مديريت بلايا در كشور از طريق توجه به  عدم ايجاد سازمان متكفل امور بلايا  به صورت جداگانه .

17 – ضرورت توجه به نقش نهادهاي مدني و مردمي در تشكيلات مديريت بلايا در قالب ستادها و كميته ها در سطوح مختلف كشوري .

18 – ايجاد زمينه بلوغ فكري در سطوح محيطي از طريق حمايت همه جانبه از آنان در راستاي مديريت بلايا

19 – گسترش همكاريهاي بين المللي و منطقه اي در زمينه  مديريت بلايا از طريق مشاركت در مجامع و انجام پروژه هاي و طرح هاي  منطقه اي با مشاركت كشورهاي همجوار.

20 -  تخصيص منابع ويژه براي امر مديريت بلايا در كشور، وتامين تكنولوژي مناسب از قبيل تامين تكنولوژي هشدار در بلاياي مختلف متبلابه.

21 – ايجاد بستر آموزش هاي رسمي منجر به حصول درجات مختلف در دانشگاهها، به منظور تامين نيروي انساني مناسب براي موسسات و سازمانهاي مختلف .

22 – ضرورت مونيتورنيگ دوره اي اطلاعات حاصله .

 23 – ارتقاء سطح تكنولوژي ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي و مهارت هاي مربوطه در جامعه به منظور ايفاي نقش موثرتر در مديريت بلايا و استفاده از مدلهاي موفق جهاني همراه با بومي سازي آنها

 24 – ايجاد و استفاده از شبكه هاي ارتباطي جمعي كامپيوتري در مديريت بلايا

25 – ايجاد مراكز تحقيقاتي مديريت بلايا در دانشگاههاي كشور و استفاده از خروجي آنها در نظام و تصميم گيري كشور.

  26 – ايجاد شبكه متمركز اطلاعاتي مديريت بلايا در كشور به منظور مساعدت به امر مديريت بلايا

 27  – تشويق فعاليت هاي خلاق از سوي سازمانهاي مختلف متكفل امر مديريت بلايا 

28 – ايجاد واحدهاي درسي با رويكرد مديريت بلايا، در كليه مقاطع دانشگاهي مرتبط با بلاياي محتمل الوقوع در هر رشته ، همزمان با ايجاد دوره هاي فشرده كوتاه مدت .

 29 – توجه به رويكرد جديد بلاياي انسان ساخت از جمله بلاياي هسته اي، بيولوژيكي راديولوژيكي ، شيميايي و انفجار و ضرورت برنامه ريزي مناسب براي مقابله با آن در چرخه مديريت بلايا

30 – ضرورت تهيه بسته هاي آموزشي براي مخاطبين مختلف از مهدهاي كودك گرفته تا مدارس و مردم عادي

 31 – ضرورت انجام تمرين ها و مانورها دركليه سطوح متناسب با آموزش هاي ارائه شده به منظور ارتقاء سطح مهارتي پيشگيري و مقابله

 32 – تقويت صنعت بيمه در كشور و ايجاد بسترمناسب براي ايفاي نقش آن  درچرخه مديريت بلايا

33 – ضرورت تجهيز مراكز بهداشتي درماني به داشتن طرح مديريت بلايا

 34 – ضرورت تامين ايمني فيزيكي مراكز ارائه دهنده خدمات

 35 – تامين ايمني ستاد هاي مديريت بلايا در سطوح كشوري مطروحه در الگوي ارائه شده 

36 – ارزيابي ظرفيت مراكز درماني در ارائه خدمات درهنگام بلايا با درجات مختلف و تعيين نقاط قوت وضعف و ارائه راهبرد مناسب

 37 – تدوين استاندارهاي فيزيكي ومكاني مناسب براي ايجاد ابنيه و تقويت آسيب پذيري ها قبل از وقوع بلايا

 38 – ضرورت اتخاذ يك رويكرد استراتژيك براي مقابله با پديده فقر كه ارتباط مستقيمي باميزان آسيب پذيري در بروز بلايا دارد.

39 – ضرورت داشتن استراتژي تغذيه در زمان بروز بلايا

 40 – ضرورت داشتن طرح استراتژيك تخليه و اسكان موقت و پناهگاه در زمان بروز بلايا

 41 – تهيه طرح آمادگي در مقابل بلايا خاص خانواده ها وانتشار آنها توسط ستاد هاي پبش بيني شده درالگوي پيشنهادي

 42 – ضرورت ايجاد بستر مناسب براي استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي براي جمع آوري داده هاي مختلف در مواقع بلايا

 43 – تجهيز سيستم مديريت بلاياي كشور در راستاي ارتقاء سطح پيش بيني بلاياي طبيعي

درهرحال پيشنهادات پژوهشگر براي مسئولين كشور درسطوح مختلف پيش بيني شده در الگوي پيشنهادي محلوظ داشتن موارد پيشگفت است تا در مسير ارتقاء كمي و كيفي مديريت بلايا در كشورگامي مرثر برداشته شود و حوادث تلخ گذشته به پيشگيري هاي موثر بدل گردد و ديگر اين مرز و بوم شاهداز دست دادن سرمايه هاي انساني و خسارات مادي نباشد.


پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي:

مقوله مديريت بلايا در كشور از جمله موضوعاتي است  كه تحقيقات جامع الاطراف درخصوص آن يا كمتر صورت گرفته واگرهم پژوهش هايي انجام شده است معطوف به مرحله امداد و بازساز بوده است  و ساير حلقه هاي چرخه مديريت بلايا مفقود مانده به نحوي كه نوعاً جايگاه آنان در نظام قانون گذاري براي مديريت بلايا نيز آنگونه كه بايد پررنگ ديده نشده است .

بنابراين پژوهشگر پيشنهادات زير رابراي دستيابي به راهبردهاي موثر جامع الاطراف درحوزه مديريت بلايا پيشنهاد مينمايد :

 1- ارائه مدل بهداشت و درمان براي مديريت بلايا درايران

 2 – ارائه مدل تدوين برنامه هاي آموزشي در كليه سطوح آموزشي كشور براي  مديريت بلايا.

3 – تهيه مدل ارتباطات براي مديريت بلاياي ايران

4 – ارائه مدل مشاركت بخش خصوصي و NGO براي نظام مديريت بلاياي كشور

 5 – ارائه مدل مديريت هداياي داخلي و بين المللي براي مديريت بلاياي ايران

6 – ارائه مدل مديريت شبكه اطلاعات براي مديريت بلاياي ايران

7 – ارائه الگوي تخليه درهنگام بروز بلايا براي مديريت بلاياي كشور

8 – ارائه مدل پشتيباني مالي براي مديريت بلاياي كشور

9 – بازنگري ساختار موسسات وابسته به دولت و وزارتخانه با نگرش مديريت بلايا و ارائه پيشنهادات موثر

10 – ارائه مدل برنامه ريزي بيمارستاني براي مقابله با بلايا در كشور.

 11- ارائه مدل مقاوم سازي و آمايش زمين براي مقابله با بلايا در كشور.

12 – بررسي اثرات توجه به مرحله پيشگيري درچرخه مديريت بلايا و ارائه الگوي مناسب براي ايران

13 -  ارائه الگوي شبكه R&D براي مديريت بلايا در كشور.

 14 – ارائه الگو مقابله بافقر  در راستاي مديريت بلايا در كشور.

15 – ارائه الگوي هشدار متناسب با بلاياي متحتمل الوقوع دركشور.

16 – بررسي تطبيقي نقش بيمه در مديريت بلاياي كشور هاي منتخب و ارائه الگو براي ايران


خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقيق در مورد طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران


59 صفحه word|فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيقتشریح الگو :اعضای ستاد فرماندهی مديريت بلايا در كشور: نماینده رهبری ،رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور، روسای دوقوه مق

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق اقدامات بهداشتی در هنگام حوادث و بلايای طبیعی


مرور وقایع گذشته و آمارهای بهداشتی در طول 20 سال گذشته نشان می دهد که بلايای طبیعی باعث مرگ بیش از سه میلیون و حداقل 800 میلیون نفر زخمی در جهان شده است. تنها طی سال های 1996-1997 میلادی خسارت های ناشی از بلايای عظیم به

ادامه مطلب  
پایان نامه نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران 160 صفهرست :
ايران و آمریكا 1945-1941
اشغال ايران
حضور آمریكایی ها در ايران
شكل گیری سیاست آمریكا در ايران
آمریكا و نفت ايران
ايران و آمریكا 1950 -1945 (1329 -1324ش)
تخلیة ايران از نیروهای اشغالگر
نشست شمال - دكترین ترومن
سیاست جدید آمریكا در ايران
نق

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال


امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر كه بی‌شك سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌كند. چگونه می&z

ادامه مطلب  
دانلود آرشیو مقالات رشته مديريت با فرمت ورد 500 فایل


این پکیج شامل آرشیو مقالات رشته مديريت با فرمت Word مناسب براي فروشگاه های اینترنتی و کافی نت ها   ۱۶۰ نکته در مديريت نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی « طرح ریزی توزیع نیازمندیها » «طراح

ادامه مطلب  
بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقيق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مساله 5 3-1 تاریخچه موضوع تحقيق 6 4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقيق 9 5-1 اهداف تحقيق 11 1-5-1 اهد

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد دارایی های بلوکه شده ايران در جهان


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعدا 11 صحفه    دارایی های بلوکه شده ايران در جهانآمریكا یكی از ملكهای ايران را تخریب و به پاركینگ تبدیل نموده است و بقیه ملكها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخص

ادامه مطلب  
مقاله درمورد بررسی الگوي سنی ازدواج در ايران


مشخصات فایلعنوان:  بررسی الگوي سنی ازدواج در ايرانقالب بندی: wordتعداد صفخات:31  محتویاتبررسی الگوي سنی ازدواج در ايرانبیان مسئلهنمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوقعوامل موثر بر الگوي س

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره آموزش خانوار براي بلايا


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 51 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آموزش خانوار براي بلايا مفاهیم و اهمیت آمادگی و کاهش خطر

ادامه مطلب  
راهبرد و مديريت منابع انسانی


        درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به راهبرد و مديريت منابع انسانی می باشد. این پروژه دارای 70 صفحه و به صورت word  و pdf می باشد.&nb

ادامه مطلب  
logo-samandehi